JEUGDBESTUUR

VISIE JEUGDBESTUUR

De visie van het jeugdbestuur bestaat uit het verschaffen van voetbalgenot en speelgelegenheid voor elke geïnteresseerde speler in onze regio en dit ongeacht zijn of haar kwaliteiten. Winnen is leuk maar mag geen doel op zich zijn. Bijkomend zijn wij van mening dat naast het voetbaltechnische aspect ook andere zaken zoals discipline, respect, goed gedrag en verantwoordelijkheidszin belangrijk zijn.

Om dit te bereiken proberen wij om een gemotiveerde trainersstaf ter beschikking te stellen en een goed kader en prima materiaal aan te bieden. Het jeugdbestuur hecht tevens zeer veel belang aan een goede interne en externe communicatie en tracht hierbij te luisteren naar datgene wat er leeft bij alle betrokken partijen. Wij streven naar het creëren van een leuke en constructieve HSSP-sfeer! Voor een gedetailleerde beschrijving van onze opleidingsvisie verwijzen we naar de volgende pagina op onze website http://www.hssp.be/JEUGD/Algemeen

Het jeugdbestuur vergadert maandelijks en staat in nauw overleg met het hoofdbestuur en de verschillende technisch verantwoordelijken voor de jeugdopleiding (TVJO's).

De complete samenstelling van het jeugdbestuur vindt u hieronder terug.

 

CONTACTGEGEVENS LEDEN JEUGDBESTUUR

# Naam Telefoonnummer E-mail
1 Godelieve Van Sikkeleris 0477/38.74.12 godelieve.van.sikkeleris@hssp.be
2 Tom Malschaert 0475/33.61.42 malschaert.tom@gmail.com