Nuttige info

Documenten voor tussenkomst van ziekenfonds in lidgeld :

 

Sportcheque (inwoners Sint-Gillis-Waas)

Alle spelers onder de 18 jaar en wonend in Groot Sint-Gillis-Waas (Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels, Meerdonk, De Klinge) krijgen jaarlijks een sportcheque ter waarde van 20 €. Deze werden eind juni opgestuurd door de gemeente. U dient deze cheque voor 31 oktober 2019 aan Godelieve Van Sikkeleris (Klapdorp 64, 9170 Sint-Gillis-Waas) te bezorgen.

De club verzamelt alle cheques en bezorgt deze aan de gemeente. Begin 2020 krijgt de club de cheques uitbetaald door de gemeente en dan wordt deze op uw rekening gestort.

Cheques die na 31 oktober ingediend worden kunnen niet meer aanvaard en uitbetaald worden !

Bij vragen i.v.m de sportcheque, gelieve contact op te nemen met Godelieve Van Sikkeleris

VERZEKERING

Elk spelend lid is automatisch via het Federaal Solidariteitsfonds van de KBVB verzekerd van een financiële tussenkomst bij medische kosten. Het reglement kan ieder raadplegen op de website van de KBVB (http://www.belgianfootball.be/nl/homepage). Andere leden zijn voor lichamelijke ongevallen verzekerd via de polis "vrijwilligerswerk" die onze vereniging specifiek voor dat doel afgesloten heeft. Voorwaarde is dat je je uiteraard vóór een eventueel ongeval als vrijwilliger ingeschreven hebt. Het register hiervan is door elke vrijwilliger op voorhand te ondertekenen.

ENKELE WEETJES

Kinderen zijn geen volwassenen-in-het-klein.
Daarom moeten we jeugdige sporters gepast benaderen om hen voorzichtig tot volle bloei te laten komen. Deze boodschap is onze wens en onze belofte aan alle ouders van HSSPvoor het nieuwe seizoen 2019-2020!

Sportclubs kunnen scheldende ouders straffen
Ouders die aan de zijlijn van het sportterrein de ref de huid vol schelden of racistische taal spuien tegenover een speler kunnen voortaan bestraft worden. Het Vlaamse parlement heeft namelijk het decreet Ethisch Verantwoord Sporten goedgekeurd. Een club of sportfederatie zal bijvoorbeeld een sanctie kunnen opleggen. 
Wat de sancties juist worden, moeten de sportfederaties (met de clubs) bepalen. Maatregelen om ethisch sporten te bevorderen worden trouwens een criterium bij de toekenning van subsidies.

Voor U gelezen
Voetbal moet onderwezen worden !
Veel mensen onderschatten het belang en de waarde van het jeugdvoetbal :
er zijn teveel trainers van de jeugd en veel te weinig JEUGDTRAINERS !

Opgroeiende kinderen moeten buiten kunnen spelen.
Toch worden ze alsmaar meer beroofd van die mogelijkheid. Dat heeft nefaste gevolgen voor hun gezondheid, hun ontwikkeling en hun welzijn. Een grote groep van verontruste Britse specialisten pleit daarom in een oproep in de Britse pers voor een ommekeer. In ons land deelt psychiatrieprofessor Myriam Van Moffaert hun bezorgdheid: " Voor kinderen gaat er veel verloren als ze niet meer kunnen of mogen buitenspelen." Het is buiten, in de frisse lucht, dat kinderen zich leren ontplooien en respect leren opbrengen voor de natuur, het milieu en voor elkaar. Binnen is de verleiding vaak groot om alleen maar met spelconsoles bezig te zijn. Teveel TV kijken is schadelijk voor kinderen. Meer dan twee uur per dag of meer televisiekijken leidt tot concentratieproblemen bij pubers.

Gezond sporten voor iedereen!
Beste sportliefhebber, speler en trainer, bezoek www.cjsm.vlaanderen.be/gezondsporten. Een initiatief van de Vlaamse overheid om de sportende burger meer plezier te laten beleven aan het beoefenen van zijn of haar favoriete sport(en).

Vrijwilligerswerk
www.vrijwilligerswerk.be
De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger
Vrijwilligerswerk, vragen en antwoorden
 

Hoe verlaat u deze club ?

DIT KAN ENKEL TUSSEN 01 en 30 APRIL en op EIGEN INITIATIEF, zoals hieronder beschreven !

Digitaal via https://extranet.e-kickoff.com/ast/faces/pub/unsubscriptions/unsubscription.jsf?lang=nl

Indien u het toch schriftelijk wil doen : zie info hieronder en bijlage onderaan.

 

Ontslag door de speler zelf.


Vanaf de leeftijd dat een kind pampervrij is en kan "luisteren", kan men zich aansluiten bij HSSP.  
Op het einde van het seizoen, concreet de ganse maand april, kan een speler zich uitschrijven bij de club.  Dit KAN gebeuren met het zogenaamde roze formulier dat uit twee luiken bestaat.  Het eerste luik dient verstuurd te worden naar de voetbalbond op adres: KBVB, Dienst beheer van clubs en aangeslotenen, Houba De Strooperlaan 145, 1020 Brussel. 
Het tweede luik dient verstuurd te worden aan de gerechtigde correspondent (GC) van de club op adres: Van Sikkeleris Godelieve Klapdorp 64 9170 Sint-Pauwels .
Beide luiken dienen aangetekend verstuurd te worden.
Dit mag ook met een simpel, aangetekend, schrijven naar KBVB én club van aansluiting.
Indien het formulier/brief voor 1 april of na 30 april verstuurd wordt is het ongeldig.

Wat indien je tijdens het seizoen van club wil veranderen (jeugdspelers)?

De witte overgangskaart die in het verleden gebruikt werd wanneer twee clubs akkoord zijn dat een jeugdspeler van de ene naar de andere club verhuist, mag niet meer gebruikt worden.  Dit houdt in dat vanaf seizoen 2012 - 2013 enkel nog de digitale procedure mag gebruikt worden.  Als gevolg daarvan dient de club, waar de speler naartoe gaat, gekend te zijn om de procedure te kunnen voltooien.

Wat indien je van club wil veranderen na 31 december?

De voetbalbond geeft spelers de mogelijkheid om eenzijdig het lidmaatschap bij een club te verbreken.  Hiertoe dient de speler een "bruine overgangskaart" te gebruiken (digitaal noemt dit "transfer om sociale redenen").  Deze procedure kan bij je nieuwe club opgestart worden en is niet gebonden aan een bepaalde periode (behalve de maand juni).  Je dient aan te duiden waarom je het lidmaatschap wil verbreken, bijvoorbeeld verhuis, of omwille van sociale redenen.  De club waar je weg wil, kan hier echter tegen in beroep gaan, zodat de beslissing dan bij de Provinciale Commissie (KBVB, Gent) ligt.

 

 

Ontslag door de club.


Eénmaal per jaar (maand mei) kan de club zelf bepaalde leden ontslaan.  Meestal wordt deze procedure toegepast voor spelers die gestopt zijn met voetballen, maar geen ontslag ingediend hebben.

 

 

 

 

Ouder dan 35 of stop je met voetballen.


Indien je ouder bent dan 35 jaar of je verklaart niet meer te willen voetballen dan kan je ten alle tijde veranderen van club (om bijvoorbeeld afgevaardigde te worden) door middel van de "blauwe kaart".  Deze 'kaart' is is eveneens vervangen door de digitale procedure en kan opgestart worden door je nieuwe club.

 

 

 

 

ZONDER SCHEIDSRECHTER, GEEN VOETBAL...

 

 

Hou je van voetbal ?
Elk weekend engageren zich in België ongeveer 425.000 mensen voor het voetbal.
Dit is mogelijk dankzij de 6.200 scheidsrechters die hun hobby uitoefenen.
    - Hou je ook van sport ? Van voetbal ?
    - Wil je ook actief sport beoefenen ?
    - Hou je ervan om beslissingen te nemen ?
    - Beschik je ook over tal van leiderskwaliteiten en zoek je engagement in een
functie met verantwoordelijkheden ?

Aarzel dan niet langer !
Word scheidsrechter, want geen scheidsrechter, geen voetbal !

Ben je al speler ? Dat is geen enkel probleem, je kan het voetballen en het arbitreren combineren dankzij de scheidsrechterscategorie H.

Arbitrage... Een levensschool bij uitstek

Voetbal is een spiegel voor onze maatschappij. Door het sporten zelf wordt het karakter gesterkt. Scheidsrechters moeten echter verantwoordelijkheid nemen. Beslissingen treffen, terwijl ze aan sport doen. Soms tot genoegen, soms tot ongenoegen van de spelers. Daardoor kan polemiek ontstaan die alweer eigen is aan de sport en de samenleving.

Meningsverschillen, discussie zijn haast onlosmakelijk verbonden met het voetbal en meestal houden ze meer verband met het moment waarop de beslissing genomen werd dan met de beslissing zelf.

De scheidsrechter wordt vaak verplicht beslissingen te nemen die niet in de smaak vallen van spelers of publiek, maar hij moet nu eenmaal de spelregels doen naleven.
We mogen niet vergeten dat het de speler is die een fout maakt, waarbij de scheidsrechter een beslissing neemt die overeenstemt met wat de regels van het spel hem opleggen. Hiermee beschermt hij niet alleen het voetbal maar ook de spelers waartegen de overtreding werd begaan, zonder dat hij stilstaat bij het moment van de wedstrijd of de namen van de spelers. Net zoals in het dagelijkse leven beschikt de scheidsrechter over beslissingsrecht en moet hij zijn verantwoordelijkheid opnemen.