Inschrijven

Aansluiten bij Herleving Sportief Sint-Pauwels? Dat kan! Via onderstaand formulier.


Gelieve te vermelden of u Nieuwe, Bestaande of Testspeler bent en dan het formulier volledig en juist invullen aub.


De volledige procedure staat onder het formulier te lezen.

Hieronder vermelden we de volledige procedure.

 

AANSLUITING NIEUWE LEDEN:

 

We vragen u om een mail te sturen naar info@hssp.be (U21, beloften, eerste elftal, dames) of jeugd@hssp.be (U6-U17) met de vraag tot inschrijving van uzelf, uw zoon of dochter. Gelieve steeds het geboortejaar van de desbetreffende speler te vermelden. In functie van het aantal ingeschreven spelers per ploeg, zullen wij u laten weten of er nog ruimte is om in te schrijven. Wij streven ernaar om het aantal spelers per trainer tot een werkbaar aantal te beperken, om op die manier elke speler voldoende speelgelegenheid te kunnen geven en de kans te bieden om zich verder te ontwikkelen.

 

Als u een bevestiging tot inschrijving ontvangt, dan dient het online formulier (link op deze pagina) volledig ingevuld te worden. Daarnaast vragen we om de stappen zoals hieronder beschreven uit te voeren. Wie zich aansluit bij onze club, verklaart zich automatisch akkoord met ons huishoudelijk reglement.

 

HERAANSLUITING BESTAANDE LEDEN:

 

Gelieve het online formulier (onderaan deze pagina) volledig in te vullen. Daarnaast vragen we om de stappen zoals hieronder beschreven uit te voeren. Wie zich aansluit bij onze club, verklaart zich automatisch akkoord met ons huishoudelijk reglement.

 

 

LIDGELDEN SEIZOEN 2023-2024: (*)

 


Elk volgend kind binnen hetzelfde gezin ontvangt een korting van 25 euro.

 

  • Lidgeld voor jeugdspelers U6 bedraagt 190 €
  • Lidgeld voor jeugdspelers U7 bedraagt 215 €
  • Lidgeld voor jeugdspelers U8-U9 bedraagt 240 €
  • Lidgeld voor jeugdspelers U10-U13 bedraagt 265 €
  • Lidgeld voor jeugdspelers U15-U17 bedraagt 295 €
  • Lidgeld voor U21 bedraagt 320 €
  • Lidgeld voor spelers van het eerste elftal, de beloften en bedraagt 350 €
  • Lidgeld voor de damesploeg bedraagt 245 €

 

(*) Lidgelden worden niet terugbetaald.


BETALING LIDGELDEN:

 

Om onze teams tijdig te kunnen samenstellen en uw plaats te verzekeren, vragen wij aan onze leden om een voorschot/waarborg van 50 euro te betalen tegen 01 mei 2023. NIEUWE leden betalen het volledige lidgeld bij inschrijving.

Alle lidgelden dienen via overschrijving overgemaakt te worden op de bankrekening van onze club: BE32 6528 3088 4302.

In de mededeling vermeldt u: NAAM – VOORNAAM – GEBOORTEDATUM SPELER.

Het resterende saldo wordt betaald na het passen van de kledij.

 

 

SPORTCHEQUE

 

Inwoners tussen 3 en 18 jaar die in Sint-Gillis-Waas gedomicilieerd zijn, komen jaarlijks in aanmerking voor een sportcheque. Dit is een korting van 20 euro op het lidgeld van een sportclub. De sportcheque wordt jaarlijks eind juni opgestuurd naar alle kinderen die er recht op hebben. Je moet de sportcheque indienen voor 31 oktober bij de plaatselijke jeugdsportclub of bij de Sportdienst indien aangesloten bij een sportclub buiten de gemeente. Meer info www.sint-gillis-waas.be/vrije-tijd/sport/sportcheque. De administratieve afhandeling van deze sportcheque gebeurt via de gerechtigde correspondent van de club.

 

 

GERECHTIGDE CORRESPONDENT:

 

Zodra de betaling als NIEUW lid is uitgevoerd, neemt u contact op met onze gerechtigde correspondent Godelieve Van Sikkeleris (godelieve.vs@skynet.be) die de aansluiting bij Voetbal Vlaanderen in orde zal brengen.

Indien een lid tijdens het seizoen verandert van adres dient hij/zij de identiteitskaart opnieuw te laten inlezen bij onze GC!

 

 

KLEDIJ:

 

Na de uitvoering van de betaling stuurt u als NIEUW lid een mail naar kledij@hssp.be waarna we met u een afspraak maken voor het passen en bestellen van de clubkledij. Gelieve een bewijs van betaling van het lidgeld mee te brengen naar het afgesproken pasmoment of door te sturen via mail. Voor bestaande leden werden volgende pasdagen reeds ingepland: .................... en ...................... tussen ........uur en ........uur in de kantine van HS Sint-Pauwels.